0904904660-0964781912

Thông tin bệnh

Parkinson – Sự tương tác giữa Protein và Stress oxy hóa

Parkinson thứ phát

Run – Gây cản trở sinh hoạt ở người cao tuổi

Đột biến gen có thể liên quan đến bệnh Parkinson